Project Description

Planul de situatie serveste la proiectarea si executia pentru inchiderea in situ a depozitului de  deseuri neconforme urbane din loc. Satu Nou de Jos, obiectiv cuprins in cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Maramures”.

satu_nou_de_josdwg_a0-plansituatie-page-001

Project Details

Categories
Client Consiliul Judetean Maramures
Location Satu Nou de Sus, UAT Grosi, jud. Maramures