POLITICA PRIVIND PROTEC?IA DATELOR CU CARACTER PERSONAL A SC GEOCADEX SRL

În cadrul SC GEOCADEX SRL, protectia datelor cu caracter personal este foarte importanta si ne angajam sa respectam confidentialitatea acestor date.
În conformitate cu Regulamentul General privind Protectia Datelor („GDPR”), prezenta Politica explica momentul, motivele si modul în care societatea colecteaza date cu caracter personal despre persoane fizice;

 • utilizeaza aceste informatii;
 • divulga acest tip de date altor parti, atunci cand acest lucru este necesar si în anumite conditii;
 • asigura securitatea si confidentialitatea acestor date cu caracter personal

CUM SI CE INFORMATII CU CARACTER PERSONAL SUNT COLECTATE

Putem colecta si prelucra urmatoarele date cu caracter personal: Datele cu caracter personal pe care ni le oferiti dumneavoastra: acestea sunt informatii despre dumneavoastra, pe care ni le comunicati fie voluntar, fie introducând informatii prin:

 • site-ul noastru web
 • site-ul noastru web

Exemplu: Aici sunt incluse informatiile furnizate la momentul înregistrarii pentru utilizarea site-ului noastru web, postarii de materiale sau solicitarii altor servicii, gestionarii contului dumneavoastra online (inclusiv al accesarii documentatiilor ai angajarii în corespondenta cu noi prin telefon, e-mail sau în orice alt mod). Va putem solicita informatii si atunci cand semnalati o problema privind site-urile noastre web.
Informatiile pe care ni le furnizati pot fi în legatura cu identificarea dumneavoastra, cum ar fi nume, adresa, adresa de e-mail si numar de telefon sau detalii de contact, si pot include evidentele oricarei corespondente.
Datele cu caracter personal pe care le colectam despre dumneavoastra: putem colecta automat urmatoarele informatii:

 • detaliile tranzactiilor pe care le realizati prin intermediul site-ului web si ale vizitelor dumneavoastra pe site-ul nostru inclusiv, fara a se limita la date de trafic, date de localizare, jurnale web si alte date de comunicare si resursele pe care le-ati accesat
 • informatii cu caracter tehnic, colectate automat, inclusiv date anonime colectate de catre serverul gazda in scop statistic, adresa protocolului de Internet (IP) folosit pentru conectarea calculatorului sau dispozitivului dumneavoastra la Internet, tipul de browser si versiunea acestui, setarile privind fusul orar, tipurile de plug-in-uri ale browser-ului si versiunile acestora, sistemul de operare si platforma. Pentru informatii suplimentare, consultati sectiunea cookie-uri
 • orice date cu caracter personal pentru care permiteti partajarea si care sunt parte din profilul dumneavoastra public sau reteaua de socializare terta

Datele cu caracter personal pe care le putem primi din alte surse: obtinem anumite date cu caracter personal despre dumneavoastra din surse externe activitatii noastre.
Prevederile de mai jos din prezenta Politica se aplica si oricaror date cu caracter personal pe care le obtinem din aceste surse.

DE CE SI CUM VA UTILIZAM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal în mod legal:

 • in scopul comunicarii si schimbului de informatii cu utilizatorii site-ului noastru web
 • in scopul gestionarii relatiilor cu clientii nostri actuali/potentiali, in mod special atunci când va prelucram comenzile, cand raspundem solicitarilor dumneavoastra sau cand va trimitem periodic stiri sau informatii despre serviciile noastre care va pot starni interesul
 • in orice alt scop specific indicat la momentul colectarii informatiilor

Putem utiliza si prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal în principal: atunci când v-ati exprimat în mod liber si explicit CONSIMTAMANTUL si in scopuri specifice, determinate si legitime.
Va puteti retrage consimtamântul pe care ni l-ati acordat cu privire la utilizarea informatiilor dumneavoastra contactandu-ne in orice moment.
atunci cand avem nevoie pentru a ne urmari INTERESELE LEGITIME, in calitate de operator economic, cu conditia ca interesele sau drepturile si libertatile dumneavoastra fundamentale sa nu fie ignorate, avand în vedere asteptarile dumneavoastra justificate, pe baza relatiilor dumneavoastra cu noi.
Spre exemplu, in urmatoarele scopuri:

 • activitati de marketing direct (altele decat cele în care ne bazam pe consimtamantul dumneavoastra), in scopul analizei, pentru ne fundamenta strategia de marketing si pentru a îmbunatati si personaliza experienta dumneavoastra de utilizator
 • securitatea retelei si a informatiilor pentru a ne permite sa facem demersuri pentru a va proteja informatiile împotriva pierderii si deteriorarii, furtului sau accesului neautorizat
 • experienta în constructii

atunci cand ne este necesar pentru a NE INDEPLINI O OBLIGATIE LEGALA si, in special:

 • pentru a asista o autoritate publica sau un organ de cercetare penala
 • pentru a va identifica atunci cand ne contactati în anumite circumstante legale
 • pentru a verifica acuratetea datelor pe care le detinem despre dumneavoastra

atunci cand este necesar pentru DERULAREA UNUI CONTRACT pe care îl avem cu dumneavoastra sau pentru ca ne-ati solicitat sa facem anumite demersuri înainte de a încheia un contract. Aici sunt incluse informatiile pe care le prelucram pentru a va permite sa utilizati site-ul nostru web si serviciile pe care le furnizam prin intermediul acestuia.

SCOPUL IN CARE DATELE PERSONALE SUN UTILIZATE

Exercitarea activitatii comerciale (în special incheierea de contracte de prestari servicii)

 • raportari interne
 • efectuarea de analize statistice
 • solutionarea potentialelor litigii (instante de drept comun sau arbitrale, din tara sau strainatate )
 • solu?ionarea reclamatiilor si a solicittrilor din partea clientilor
 • comunicari sau raportari catre autoritatile, institutiile sau agentiile de stat sau guvernamentale abilitate
 • recuperarea creantelor

Furnizorii si prestatorii nostri de servicii

Vs putem divulga informatiile catre tertii nostri prestatori de servicii, agenti subcontractori si alte organizatii in scopul prestarii serviciilor catre noi sau direct catre dumneavoastra in numele nostru. Aceste terte parti pot include furnizorii de servicii de cloud (cum ar fi gazduire si administrarea e-mail-ului)
Atunci când utilizam terti furnizori de servicii, vom divulga doar datele cu caracter personal care le sunt necesare pentru a furniza serviciile si avem un contract cu acestia prin care sunt obligati sa asigure securitatea si confidentialitatea informatiilor dumneavoastra si sa nu le utilizeze altfel decât în conformitate cu instructiunile noastre specifice.

Terte parti care furnizeaza produse si servicii prin intermediul nostru

Avem colaborari stranse cu diferite terte parti pentru a va oferi o gama de servicii care vin în completarea celor pe care le oferim noi.
Atunci cand adresati întrebari sau achizitionati unul sau mai multe servicii prin intermediul nostru, terta parte relevanta va poate utiliza detaliile pentru a va oferi informatii si a-ti duce la îndeplinire obligatiile care reies din orice contracte pe care le-ati încheiat cu aceasta.
Acesti terti furnizori de servicii pot partaja informatiile dumneavoastra cu noi, pe care le vom utiliza în conformitate cu prezenta Politica. In anumite cazuri, ei vor avea calitatea de operator al informatiilor dumneavoastra si, drept urmare, va recomandam sa le cititi propriile politici privind protectia datelor cu caracter personal.

Alte modalitati în care va putem partaja datele cu caracter personal

Va putem transfera datele cu caracter personal:

 • în situatia în care avem obligatia de a le divulga sau comunica pentru a respecta orice obligatie legala sau atunci cand aceasta comunicare este impusa prin legile aplicabile, hotarari judecatoresti sau reglementari guvernamentale, pentru a detecta sau raporta o infractiune, pentru a pune în aplicare termenii contractelor noastre sau pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranta vizitatorilor ti clientilor nostri;
 • pentru a pune în aplicare termenii de utilizare aplicabili, a proteja drepturile, confidentialitatea, siguranta sau proprietatea companiilor noastre;

Cu toate acestea, vom face întotdeauna demersuri pentru a ne asigura ca drepturile dumneavoastra la confidenatialitate continua sa fie protejate.

UNDE VA STOCAM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Informatiile dumneavoastra sunt stocate fie in bazele noastre de date, fie în bazele de date ale furnizorilor nostri de servicii.
În aceste cazuri, vom lua masurile corespunzatoare de securitate si confidentialitate pentru a ne asigura ca drepturile dumneavoastra la confidentialitate continua sa fie protejate conform prevederilor prezentei Politici. Aceste demersuri includ impunerea de obligatii contractuale beneficiarului datelor dumneavoastra cu caracter personal sau asigurarea faptului ca beneficiarii au aderat la „cadre internationale” care urmsresc ss asigure un nivel adecvat de protectie.

CÂT VA PASTRAM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Va pastram datele cu caracter personal o perioada de timp necesara pentru a atinge scopul în care utilizam respectivele informatii si pentru a ne îndeplini obligatiile în baza anumitor legi. Exceptand anumite cazuri specifice, aceasta perioada este specificata la momentul colectarii informatiilor.
Nu pastram datele cu caracter personal într-o forma identificabila mai mult decat este necesar.

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTR?

Sub rezerva legii aplicabile si a anumitor exceptii, restrictii sau circumstante, puteti avea:

 • Dreptul de acces la datele dumneavoastra cu caracter personal
 • Dreptul de a va corecta, modifica si actualiza datele dumneavoastra cu caracter personal
 • Dreptul de a vi se sterge datele dumneavoastra cu caracter personal sau de a restrictiona prelucrarea acestora
 • Dreptul de a va retrage consimtamantul
 • Dreptul de a va opune utilizarii de catre noi a datelor dumneavoastra cu caracter personal în scopul luarii de decizii automate cu privire la dumneavoastra
 • Dreptul de a solicita sa va transferam datele cu caracter personal într-un fisier structurat catre dumneavoastra sau un alt prestator de servicii, daca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic (portabilitatea datelor)
 • Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere si la o cale de atac în instanta

Aceste drepturi pot fi exercitate prin solicitare scrisa trimisa la datele de contact care va vor fi furnizate la momentul colectarii datelor. Vi se va raspunde într-un termen rezonabil, în conformitate cu reglementarile aplicabile

CUM ASIGURAM SECURITATEA SI CONFIDEN?IALITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRA

Scopul nostru este sa va pastram datele la cel mai înalt nivel de siguranta si securitate în orice moment. Odata ce am intrat în posesia datele dumneavoastra cu caracter personal, vom lua masuri tehnice si organizatorice si vom aplica mijloace de control rezonabile si corespunzatoare pentru a preveni, pe cât posibil, orice distrugere accidentala sau ilegala, pierdere, modificare sau acces neautorizat.

CUM FUNCTIONEAZA COOKIE-URILE

Ca multe alte site-uri web, si site-urile noastre web utilizeaza cookie pentru a obtine o perspectiva generala asupra volumelor si obiceiurilor vizitatorilor site-urilor noastre web. „Cookie-urile” sunt mici informatii trimise catre dispozitivul dumneavoastra si stocate pe hard-drive-ul dumneavoastra pentru a permite site-ului nostru web sa va recunoasca atunci cand il vizitati.
Cookie-urile pot fi dezactivate din setarile preferintelor browser-ului dumneavoastra.

CONTACTATI-NE

Adresa noastra de e-mail pentru întrebari legate de protectia datelor este: office@geocadex.ro