Project Description

Planul de situatie serveste la studiul de fezabilitate si proiect tehnic in vederea proiectarii si construirii centrului de colectare a deseurilor voluminoase in loc. Borsa, Viseu, Baia Mare, Seini si Somcuta Mare, obiectiv cuprins in cadrul proiectului „Sistem de management intergat al deseurilor in judetul Maramures”.

Project Details

Categories
Client Consiliul Judetean Maramures
Location Borsa, Viseu, Baia Mare, Seini si Somcuta Mare, jud. Maramures