April 06 2015 1Comment

Legislatie

Legea Nr. 7/1996  – Legea cadastrului, actualizata la zi, 2012

Ordonanta nr. 785 /2011  –  Privind modificarea si completarea Ordinului nr. 634/2006

Ordonanta nr. 784 /2011  –  Privind modificarea si completarea Ordinului nr. 633/2006

Ordonanta de urgenta Nr. 64 /2010  –  Privind modificarea si completarea Legii cadastrului nr. 7/1996

Ordin Nr. 81 /2010  –  Privind abrogarea unor acte normative referitoare la cadastru, geodezie si cartografie

Ordin Nr. 107 /2010  –  Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si                                            juridice romane

Ordin Nr. 108 /2010    –  Ordin privind aprobarea Regulamentului de avizare, verificare si receptie a lucrarilor de specialitate din domeniul                                           cadastrului, geodeziei si topografiei

Ordin Nr. 134 /2009    –  Modificarea si completarea regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in                                           vederea inscrierii in cartea funciara

Ordin Nr. 139 /2009    –  Modificarea si completarea regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in                                           vederea inscrierii in cartea funciara

Ordin Nr. 633 /2006    –  Pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliar?

Ordin Nr. 634 /2006    –  Modificarea si completarea regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in                                           vederea inscrierii in cartea funciara

Legea Nr. 499/2004    –   Modificare la Legea Cadastrului Nr.7/1996

Legea Nr.  78/2002     –   Modificare si completare la Legea Cadastrului Nr.7/1996

Legea Nr. 247/2005    – Privind reforma în domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente

OUG nr. 41 din 27       – Mai 2004 pentru modificarea si completarea Legii Cadastrului Nr. 7/1996

Legea Nr. 112/1995     –   Lege pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea                                                     statului

Legea Nr. 18/1991        –   Legea fondului funciar

Hotararea de guvern Nr. 834/1991   –  Terenuri aflate in patrimoniul statului

Decret -Lege Nr. 115    – din 27 aprilie 1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare

Link-uri utile :     –  Agentia Nationala de Publicitate Imobiliara

 Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Maramures

–  Monitorul Oficial al Romaniei 

Share Tweet Pin it

geocadex

1 comment

  1. Blackhatlinks.com SEO Specialists

    qgrcnjsjr nuqqa xyujsch hbfy knkpjdibpygzamx

Comments are closed.