Monitorizare topografica

URMARIREA COMPORTARII IN TIMP A CONSTRUCTIILOR SI A TERENURILOR

Urmarirea comportarii in timp a constructiei se desfasoara pe toata perioada de viata a constructiei incepand cu executia ei si este o activitate sistematica de culegere si valorificare (prin urmatoarele modalitati: interpretare, avertizare sau alarmare, prevenirea avariilor, etc.) a rezultatelor inregistrate din observare si masuratori asupra unor fenomene si marimi ce caracterizeaza proprietatile constructiei.

Scopul urmaririi comportarii in timp a constructiei este de a obtine informatii in vederea asigurarii aptitudinii constructiei pentru o exploatare normala, evaluarea conditiilor pentru prevenirea incidentelor, accidentelor si avariilor, respectiv diminuarea pagubelor materiale, de pierderi de vieti si de degradare a mediului.

Servicii de monitorizare topografica

Rezultatele furnizate in cadrul unui proiect de monitorizare prin urmarirea topografica a comportarii in timp a constructiilor si a terenurilor constituie informatii de o importanta vitala, necesare pentru a stabili daca acestea pot fi exploatate in siguranta.

Societatea noastra ofera servicii de urmarire topografica in timp a diferitelor constructii civile, constructii edilitare, constructii industriale sau terenuri prin metode geodezice dintre care putem enumera:

  • Monitorizare prin urmarirea topografica a fisurilor;
  • Monitorizare prin urmarirea topografica a tasarilor;
  • Monitorizare prin urmarirea topografica a deplasarilor / a deformatiilor plane;
  • Monitorizare prin urmarirea topografica a deplasarilor / a deformatiilor tridimensionale;

Poze proiecte

Cadru legislativ

“Urmarirea curenta a constructiilor se aplica tuturor constructiilor de orice categorie sau clasa de importanta si forma de proprietate de pe teritoriul Romaniei, cu exceptia cladirilor pentru locuinte cu parter si parter plus un etaj si anexelor gospodaresti situate in mediul rural si in satele ce apartin oraselor, precum si constructiilor provizorii si are un caracter permanent, durata ei coincide cu durata de existenta fizica a constructiilor respective” P130-1999 – Normativul privind comportarea in timp a constructiilor si ORDIN nr. 847 din 2 iunie 2014 pentru aprobarea procedurii privind activitatile de control efectuate pentru aplicarea prevederilor legale privind urmarirea curenta si speciala a comporttrii în exploatare a constructiilor – indicativ PCU 004.

Urmarirea comportarii in exploatare a constructiei este o actiune periodica de examinare, observare, investigare a modului in care raspunde (reactioneaza) constructia in decursul utilizarii ei, sub influenta agentilor de mediu, a conditiilor de exploatare si a interactiunii constructiei cu mediul inconjurator si cu activitatea utilizatorilor. Programele de monitorizare topografica a deformatiilor sunt elaborate in acord cu normativul P130-1999, cu STAS 2745-90, precum si cu STAS 3950-81, STAS 3300/1- 85, STAS 3300/2-85 si STAS 7488-82, ORDIN nr. 847 din 2 iunie 2014.

Repere de monitorizare mobila

Reperele de monitorizare mobila (marcile de tasare), au rol de a reda cat mai fidel modificarea componentelor verticale ale deplasarilor unor elemente separate sau a constructiei urmarite, pe care aceste marci sunt fixate cat si crearea posibilitatilor de masurare a acestor componente. Ele se incadreaza in elementele de rezistenta ale constructiei si trebuie sa asigure verticalizarea mirelor de nivelment. Repartizarea marcilor de tasare se face in functie de forma si dimensiunile fundatiei, si de incarcarea diferitelor parti ale acesteia. Ele se repartizeaza in lungul axelor fundatiilor, pentru a se determina directiile respective, in locuri unde se asteapta tasari mari, la rosturile de dilatatie, in jurul zonelor cu cele mai defavorabile conditii geologice. Pozitia punctelor obiect (marcile de tasare) se stabileste in baza unui proiect de amplasare executat de proiectantul general. In cadrul urmaririi comportarii in timp a constructiilor, in perioada executiei si apoi a exploatarii, se va avea in vedere masurarea deplasarilor verticale incepand cu turnarea radierului de egalizare si sfarsind cu darea constructiei in exploatare. In acest fel, se va putea stabilii dependenta deplasarilor verticale de greutatea proprie a constructiei in diferite etape de executie, de greutatea tuturor utilajelor inglobate in constructie, la darea in functiune a acesteia, ca si la incarcarea constructiei.

In acelasi timp, se vor urmarii si deplasarile verticale ale terenului inconjurator produse de influenta constructiei asupra terenului.

Stiati ca ...

Deplasarile sau deformatiile tridimensionale ale constructiilor si ale terenurilor

pot fi determinate prin metode geodezice utilizand : metode clasice (statii totale) , metode GNSS (sisteme de pozitionare globala : GPS, GLONASS, Galileo, Beidu) sau metode combinate.

Reteaua geodezica formata din punctele repere de de control fixe si puncte repere mobile materializate pe corpul obiectului studiat este astfel creata astfel incat in urma masuratorilor efectuate sa se poata determina miscarea tridimensionala absoluta a obiectului studiat.

La studiul monitorizari prin urmarirea topografica a tasarilor

metoda cea mai indicata este metoda nivelmentului geometric de inalta precizie, care oferta cele mai precise rezultate in cea ce priveste modificarile in timp survenite constructiilor monitorizate. In functie de tipul si marimea constructiei studiate, se creeaza reteaua de nivelment geometric pentru monitorizarea prin urmarirea topografica a tasarilor .

In componenta retelei de urmarire topografica a comportari in timp intra

– reperele de monitorizare mobila, numite si marcile de tasare sunt punctele fixate pe constructia care este supusa cercetarii.

–  reperi de monitorizare ficsi, numiti si reperi de referinta, sunt amplasati in terenuri nedeformabile si in afara zonei de influenta a constructiei studiate.