Cadastru de specialitate

Cadastrul

Reprezinta identificarea, descrierea si înregistrarea imobilelor în documentele cadastrale, masurarea si reprezentarea acestora pe planuri cadastrale si stocarea datelor pe suporturi informatice. De asemenea, el se mai refera si la identificarea si înregistrarea tuturor detinatorilor de imobile si a UI din constructiile condominiu, în vederea înscrierii în cartea funciara.

Cadastrul se finalizeaza cu înscrierea în cartea funciara. Planurile cadastrale se realizeaza în Sistemul national de proiectie Stereografic 1970, denumit si Stereo 70.

Servicii de cadastru

Echipa noastra de specialisti in cadastru va ofera, la costuri avantajoase, servicii profesionale realizate rapid si eficient; dintre aceastea putem enumera cateva:

 • Documentatii cadas­trale privind intab­u­lare pen­tru apartamente;
 • Documentatii cadas­trale privind Cadas­tru , intab­u­lare pen­tru case;
 • Documentatii cadas­trale privind Cadas­tru, intab­u­lare pen­tru vile;
 • Documentatii cadas­trale privind pen­tru terenuri intravilane;
 • Documentatii cadas­trale privind Cadas­tru, intab­u­lare pen­tru terenuri extravilane;
 • Documentatii cadas­trale privind Intab­u­lare con­struc­tii noi in Cartea Funciara;
 • Documentatii cadas­trale privind Actu­alizari /Rec­ti­fi­cari de cadas­tru, mod­i­fi­carea lim­itei de pro­pri­etate si /sau mod­i­fi­carea suprafetei imobilului;
 • Documentatii cadas­trale privind terenuri extravilane;
 • Documentatii cadas­trale pen­tru dezmem­brari de blocuri pe aparta­mente, boxe, garaje si parti comune indivize;
 • Documentatii cadas­trale pen­tru scoaterea defin­i­tiva din cir­cuitul agri­col a terenurilor aflate în intrav­i­lan si extravilan;
 • Relevee constructii civile si industriale

Poze proiecte